GLOSAR GENERAL


Examinare glosar cu acest index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOATE

A

Abilitate/Ability

Capacitate înăscută sau dobândită care îi permite unui individ să efectueze cu succes anumite lucruri sau sarcini. Uneori termenul dat este utilizat ca sinonim al competenței, inclusiv în exemplele din proiectul Tuning, deși conform definiției Tuning, abilitatea este parte componentă a competenței.


Acreditare/accreditation

Procesul prin care o instituţie/autoritate competentă evaluează calitatea unei instituţii de învăţământ superior, a unui program educaţional, sau a unui modul/curs pentru a atesta oficial faptul că sunt îndeplinite criterii sau standarde minime predeterminate.


Atitudine/ Attitude

Stare mentală complexă ce implică sentimente, opinii, valori și dispoziții pentru a acționa într-un anumit mod.


Autoritate competentă/Competent authority

Persoană sau organizație care este împuternicită/delegată în mod legal să îndeplinească o anumită funcție.