Autoritate competentă/Competent authority

Persoană sau organizație care este împuternicită/delegată în mod legal să îndeplinească o anumită funcție.

» GLOSAR GENERAL