Unitatea de curs Educație interculturală, inclusă în planul de învățământ al programului de studii 0111.3 Psihopedagogie, domeniul general de studiu 011 Științe ale Educației, domeniul de formare profesională 0111 Științe ale Educației, face parte din categoria unităților de curs opționale. Are ca scop de a oferi o bază teoretică și praxiologică relevantă care să permită beneficiarilor să-și formeze și exerseze setul de competențe necesare pentru optimizarea procesului educațional din perspectiva interculturalității. Rezultatele învățării urmează a fi valorificate pe tot parcursul ulterior de studiu, inclusiv în cadrul stagiilor de practică.

Învățarea de către studenți a interculturalității asigură: înțelegerea culturilor și a valorilor acestora în societățile postmoderne; progresul competenței de comunicare interculturală; facilitarea contextelor de valorificarea a diversității culturale în societatea contemporană; sporirea participării la interacțiunea socială; recunoașterea patrimoniului comun al umanității etc.

A realiza obiectivele educaţiei interculturale presupune ca însuşi procesul educaţional să se realizeze într-un mediu interacțional, prin conjugarea eforturilor purtătorilor unor expresii culturale diferite de a facilita progresul competenței interculturale, care vizează formarea de atitudini, capacități, cunoștințe definitorii pentru a asigura: deschidere, respect pentru diversitate, toleranță, empatie, echitate, gândire critică, interacțiune, respect faţă de valorile propriei culturi şi faţă de cultura altor popoare, multiperspectivitate, rezolvarea de probleme prin cooperare, colaborare și comunicare eficientă, asertivitate, achiziția de cunoștințe despre interacțiune, practici sociale, rolul actorilor politici și sociali, viziuni asupra lumii în continuă transformare, sisteme de valori etc.