Disciplina „Tehnologii avansate de grafică asistată pe calculator” contribuie la formarea competenţelor cognitiv-aplicative de prelucrare a imaginilor pe calculator, utilizând aplicații specializate de grafică. În cadrul cursului vor fi prezentate, analizate și asimilate cunoştinţele privind noţiunea de grafică pe calculator, aplicabilitatea graficii în educație, caracteristici și principalele elemente ale graficii pe calculator, proiectarea și editarea imaginilor în aplicații de grafică vectorială și de rastru pe exemplu aplicațiilor de tip open-source.