Competență/competence

Competențele sunt o combinaţie dinamică de cunoştinţe, înţelegeri, iscusinţe, aptitudini, abilităţi şi atitudini. Programele de studii au ca obiectiv principal dezvoltarea acestor competențe. Competențele sunt dezvoltate în toate cursurile din program și sunt evaluate la diferite etape din program. Unele competențe sunt corelate cu disciplinele de studii (specifice domeniului de studii), altele sunt generice (comune pentru orice program de calificare). Competențele sunt dezvoltate într-o Glosar manieră integrată și ciclică pe parcursul programului în întregime. Potrivit proiectului Tuning finalităţile de studii exprimă nivelul de competenţe atins de către student.

» GLOSAR GENERAL